Objektivat tona

 • Që thellësisht të kuptohen nevojat e klientit;
 • Asnjëherë të mos heqim dorë;
 • Gjithmonë të kërkojmë rrugë alternative dhe zgjidhje më efikase;
 • Të përcjellim trendet dhe të ofrojmë trajnime të vazhdue-
  shme për punëtorët tanë.

Vizioni Ynë

Vizioni ynë është shumë i thjeshtë:
Për të qenë nr.1 ne tregjet regjionale në:
 • Risi;
 • Kualitet;
 • Fleksibilitet;
 • Efikasitet.

Shërbimet

Ekipi jonë është e specializuar në organizimin e transportit nga dhe për të gjitha destinacionet në Evropë dhe ne ofrojmë shërbime të veçanta të transportit, si dhe:
 • Transporti i kontejnerëve;
 • Transporti rrugor;
 • Transportit ajror;
 • Transportit agregati.

Partnershipi

Translog është një kompani shume fleksibile dhe dinamike, e gatshme për të kryer dhe të provojë sfida të reja. Për këtë, ne jemi të hapur dhe të gatshëm për të gjithë partneritet që mund të sjellin përfitim reciprok dhe kënaqësi.

Sponsorizimin e Translog