TRANSLOG Transport & Logistix

PARTNERSHIPI

Translog është një kompani shume fleksibile dhe dinamike, e gatshme për të kryer dhe të provojë sfida të reja.

Për këtë, ne jemi të hapur dhe të gatshëm për të gjithë partneritet që mund të sjellin përfitim reciprok dhe kënaqësi, partneritet që mund të shpie përmirësime të mëtutjeshme për pozitën tonë tregtare sikur kualiteti i shërbimeve të ofruara për klientët tonë.

Ne do të jemi shumë të kënaqur për të dëgjuar dhe diskutuar ndonjë diskutim rreth ideve ose projekteve interesante.