TRANSLOG Transport & Logistix

Shërbimet

Specialiteti ynë është transportin kolektive nga dhe për të gjitha destinacionet në Evropë dhe ne gjithashtu ofrojmë shërbime të veçanta të transportit.