TRANSLOG Transport & Logistix

Përgjegjësia sociale

Translog beson fuqimisht në përgjegjësinë shoqërore dhe për këtë arsye të mbështetur disa aktivitete sportive. Ne jemi themelues krenarë dhe sponsor i klubit sportiv Godfather's club triple X.-GALICHNIK, 02.09.2017- Si dhe sponsor i klubit sportiv Sofka & Triatlon federata e Maqedonisë – Gara humanitare Mavrovë, Translog merë pjesë dhe është sponsori krenar i shumë maratonave dhe triatlonave- Translog përfshihet në aksionin humanitar të Megjashit për fëmijët pa shtëpi, në kuadër të të cilit ndan ndihma financiare dhe gjithashtu merë pjesë në projektet që kanë për qëllim të ndihmojnë fëmijët.- Ne jemi duke kërkuar projekte të lidhura me kujdesin e fëmijëve, ku ju do të donte për të marrë pjesë gjithashtu.