TRANSLOG Transport & Logistix

УСЛУГИ

Наша специјалност е колективниот транспорт од и до сите дестинации во Европа. Исто така нудиме и индивидуални транспортни услуги.