TRANSLOG Transport & Logistix

НАШАТА ВИЗИЈА

Нашата визија е многу едноставна :
  • Да бидеме бр. 1 на регионалните пазари во иновација, квалитет, флексибилност и ефикасност.
  • Плаќаме фер даноци.
  • Работиме со интегритет и чесно.
  • Креираме работен амбиент без лимит во постигнувањата на вработените.