Копнен транспорт

 
Без разлика дали се бара услуга полн камион или збирен превоз (FTL/LTL), ние ја покриваме цела Европа со конкурентна и сигурна услуга. Екстремно добрите односи со локалните и регионалните автопревозници ни даваат можност за редовно ажурирање на информациите поврзани со слободниот простор и местоположбата на празните/полните камиони, како и да обезбедиме врвен приоритет за товарот што е под наша контрола.

Ние исто така можеме да обезбедиме редовна услуга и постојани цени по кубни метри за LCL (Збирен контејнерски превоз) одпоголемите регионални и европски центри.

Наша предност е што ние ги избегнуваме мрежите на разните агенции и за превозот се договараме директно со автопревозниците, па така ги оптимизираме времето и цените. Не се потпираме на претходно детерминирани шеми или рути, туку само се движиме и се прилагодуваме брзо и доволно ефикасно за да ја задоволиме секојапоединечна потреба на клиентот.

Освен услугата на конвенционален патен превоз (камиони со церада и фриго камиони) ние сме исто така многу активни и во патниот превоа на контејнери од/до сите регионални пристаништа по многу конкурентни услови. Секој превоз е покриен со осигурување од одговорност кон трето лице според конвенцијата ЦМР.
 
 
 
 
 

Побарај понуда