Translog - A world of difference

 

Ne besojmë se Translog do të jetë zgjedhja më e mirë që i dedikohet transportit të velfshëm tuajin nën arsyen se ne jemi mjaft të ngritur për të ofruar shërbime cilësore

 
 
 
 

Кompania jonë

 
Plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e mbajtjes së rrjedhjes së ngarkesës dhe parasë në ndryshimet ditore të botës së sotshme dinamike, ne gjithmonë furnizojmë klientët tanë me informata të duhura dhe të kohës për çdo detaj të vetëm në lidhje me transportin me vlerë të tyre. Kjo është çka na dallon ne nga konkurrenca dhe i bën shërbimet tona mjaft unike.

Ne besojmë se Translog do të jetë zgjedhja më e mirë që i dedikohet transportit të velfshëm tuajin nën arsyen se ne jemi mjaft të ngritur për të ofruar shërbime cilësore, dhe mjaft të ulët për të siguruar fleksibilitet të lartë dhe tu përgjigjemi nevojave tuaja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista e shërbimeve

 
 
 
 
 
 
 
 

Transporti i kontejnerëve

 
Klasa e shërbimeve në bashkëpunim me linjat udhëheqese te Anijeve, shërbimeve përmes të gjitha porteve regjionale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportit ajror

 
Duke zgjeruar ekipin tonë me profesionistë të trajnuar, nga viti 2016 ofrojmë transport ajror.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporti rrugor

 
Kur nevojitet shërbim i plotë ose grupor(FTL-LTL),ne mbulojmë tërë Evropën me shërbim konkurrues dhe të besueshëm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logjistika

 
Shume njerëz kanë dilema dhe vështirësi për të specifikuar se çka nënkupton Logjistika ose çka mbulon sot...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translog Express

 
Duke ndjekur qëllimet e kompanisë sonë dhe dëshirën për të siguruar shërbime të personalizuara për klientët tanë dhe duke vlerësuar rrjedhat e pasigurta ekonomike, si një sfidë plotësuese për pasurimin e gamës së shërbimeve tona, ne vendosëm që nga data 01.09.2015 të futemi në botën e distribucionit transportues, duke siguruar automjetet tona dhe duke hapur një firmë simotër për këtë qëllim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgjegjësia sociale

 
 
 
 
 
 
Translog beson fuqimisht në përgjegjësinë sociale dhe prandaj vazhdimisht mbështet disa ngjarje sportive, si dhe aktivitete që lidhen me mbështetjen e kategorive të prekshme shoqërore të njerëzve.