Translog - A world of difference

 
Translog është një kompani profesionale, e udhëhequr nga profesionistët e rinj dhe me përvojë. Kompania jonë është themeluar në vitin 2008 dhe që nga atëherë është rinia jonë ajo që sjell freski dhe inovacion tek klientët tanë. Stafi ynë është i shkathtë në ofrimin e shërbimeve të personalizuara, me një kombinim të duhur të vlerës dhe kohës transite për ti përshtatur objektivat e klientëve tanë. Në fakt, ne kujdesemi për çmime optimale, por ne nuk konkurojmë vetëm me çmime, sfida jonë e vërtetë është të gjejmë zgjidhje inovative për klientët tanë në mënyrë që të jemi një hap përpara konkurencës.
Në këtë drejtim qëllimet e Kompanisë janë:
 • Që thellësisht të kuptohen nevojat e klientit;
 • Asnjëherë të mos heqim dorë;
 • Gjithmonë të kërkojmë rrugë alternative dhe zgjidhje më efikase;
 • Të përcjellim trendet dhe të ofrojmë trajnime të vazhdue-
  shme për punëtorët tanë.

Plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e mbajtjes së rrjedhjes së ngarkesës dhe parasë në ndryshimet ditore të botës së sotshme dinamike, ne gjithmonë furnizojmë klientët tanë me informata të duhura dhe të kohës për çdo detaj të vetëm në lidhje me transportin me vlerë të tyre. Kjo është çka na dallon ne nga konkurrenca dhe i bën shërbimet tona mjaft unike.

Ne besojmë se Translog do të jetë zgjedhja më e mirë që i dedikohet transportit të velfshëm tuajin nën arsyen se ne jemi mjaft të ngritur për të ofruar shërbime cilësore, dhe mjaft të ulët për të siguruar fleksibilitet të lartë dhe tu përgjigjemi nevojave tuaja.
 
 
 
 
 

Мisioni dhe vizioni

 

 
Vizioni ynë është shumë i thjeshtë:
Për të qenë nr.1 ne tregjet regjionale në:
 • Risi;
 • Kualitet;
 • Fleksibilitet;
 • Efikasitet.
 
 
 

Objektivat tona

 

 
 • Që thellësisht të kuptohen nevojat e klientit;
 • Asnjëherë të mos heqim dorë;
 • Gjithmonë të kërkojmë rrugë alternative dhe zgjidhje më efikase;
 • Të përcjellim trendet dhe të ofrojmë trajnime të vazhdue-
  shme për punëtorët tanë.
 •  
   
   

  Partnershipi

   

   
  Translog është një kompani shume fleksibile dhe dinamike, e gatshme për të kryer dhe të provojë sfida të reja. Për këtë, ne jemi të hapur dhe të gatshëm për të gjithë partneritet që mund të sjellin përfitim reciprok dhe kënaqësi.