Transporti i kontejnerëve

 
Klasa e shërbimeve në bashkëpunim me linjat udhëheqese te Anijeve, shërbimeve përmes të gjitha porteve regjionale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportit ajror

 
Duke zgjeruar ekipin tonë me profesionistë të trajnuar, nga viti 2016 ofrojmë transport ajror.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporti rrugor

 
Kur nevojitet shërbim i plotë ose grupor(FTL-LTL),ne mbulojmë tërë Evropën me shërbim konkurrues dhe të besueshëm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logjistika

 
Shume njerëz kanë dilema dhe vështirësi për të specifikuar se çka nënkupton Logjistika ose çka mbulon sot...