Transporti i kontejnerëve

 
Klasa e pare FCL (ngarkesat e plota te kontejnerëve) e shërbimeve në bashkëpunim me linjat udhëheqese te Anijeve, shërbimeve përmes të gjitha porteve regjionale (Koper, Rijeke, Ploce, Bar, Durrës, Selanik, Varna, Burgas). Kompania jonë ka shumë mardhënie të mira me operatorët udhëheqës Bartës në Regjion siç janë MSC, Cosco, Maersk, CMA, Arkas, etj. Ne gjithashtu jemi të aftë për të kryer shërbime të rregullta dhe shpenzimet e firmës për cbm për LCL(grupet) ngarkesat prej Lindjes së Largët, përfshirë ngarkesat lokale në piken e origjinës (prodhimit).

Aktiviteti i transportit tone te kontenjerave nuk është i limituar vetëm në Det dhe Oqean por mbulon tërë territoret duke u shtrirë derë me derë. Kjo nënkupton se ne jemi të aftë për të kryer shumë lëvizje efikase në brendësi për secilën ngarkesë të vetme përmes Kamionit ose transportit hekurudhor për në cakun final. Si shtesë ne kemi kontraktuar Furgonët dhe Kamionët për grupet tona të ngarkimit.

Ne bëjmë rregullisht ruajtjen dhe përcjelljen e dërgesave dhe informojmë klientët tonë për gjendjen dhe lokalizimin e tyre dhe duke vlerësuar ose treguar kohën e arritjes.
 
 
 
 

Kërkoni një ofertë