Transporti rrugor

 
Kur nevojitet shërbim i plotë ose grupor(FTL-LTL),ne mbulojmë tërë Evropën me shërbim konkurrues dhe të besueshëm. Marrëdhëniet jashtëzakonisht të mira me kamionët lokal dhe regjional na japin një përparësi për një punë të rregullt të hapësirës së duhur dhe pozitës zbraz/mbush, për ruajtjen prioritetit të lartë për Ngarkesat nën kontrollin tonë.

Ne gjithashtu jemi të aftë për të kryer shërbime të rregullta dhe çmimet e firmës për ngarkesat cbm për LCL shpërndarësve (grupor) prej qendrave të mëdha regjionale dhe atyre Evropiane.

Përparësia jonë është se ne shmangim rrjetet e agjencioneve të ndryshme dhe transportojmë me Kamion, duke e kursyer kohën dhe parate. Ne nuk mbështetemi në skemat ose rrugët e parapërcaktuara, ne vetëm lëvizim dhe akomodohemi shpejtë dhe dhe me mjaft efikasitet për të arritur secilën kërkesë të Klientit.

Si pjesë e shërbimit konvencional me Kamionë (Kanvas dhe Frigo Kamione) ne jemi shumë aktiv në bartjen e Ngarkesave prej/në të gjitha portet regjionale në kushte shumë konkurruese. Të gjitha transportet janë të mbuluara nga detyrimet e sigurimit të palës së tretë në përputhshmëri me konventën e CMR.
 
 
 
 
 

Kërkoni një ofertë