Бродски транспорт

 
Првокласна услуга со водечки бродски компании преку сите регионални пристаништа.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авионски транспорт

 
Првокласен глобален авионски карго транспорт. На барање достапни се и карго чартер летови.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копнен транспорт

 
Сигурна услуга низ цела Европа, без разлика дали се бара полн камион или збирен превоз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логистика

 
Ефикасна едношалтерска услуга и комплетно покривање на логистиката на нашите клиенти.