Листа на услуги

Бродски транспорт

Првокласна услуга со водечки бродски компании преку сите регионални пристаништа.

Авионски транспорт

Авионски транспортПрвокласен глобален авионски карго транспорт. На барање достапни се и карго чартер летови.

Копнен транспорт

Сигурна услуга низ цела Европа, без разлика дали се бара полн камион или збирен превоз

Логистика

Ефикасна едношалтерска услуга и комплетно покривање на логистиката на нашите клиенти.